Archive for kwiecień, 2024

Dzień Promieni Słońca

Dla wspólnoty Ludzi Słońca Dzień Promieni to święto. Uświadamiamy sobie wówczas, że cały czas oddziałuje na nas promieniowanie słoneczne, jak i promieniowanie jonizujące, które pochodzi z naturalnych źródeł Ziemi, Kosmosu i z wnętrza człowieka. Co ciekawe – jesteśmy również poddawani działaniu promieniowania wywołanemu sztucznie. Techniki jądrowe bowiem znajdują w medycynie szerokie […]

Czytaj więcej