W obliczu globalnych doświadczeń i wyzwań, jakie stanęły przed ludzkością w XXI wieku,

Mając świadomość, że tylko wspólne, harmonijne działania Ludzi, oparte na szacunku
wobec Świata, na solidarności, równości, zrozumieniu różnorodności Świata, poszanowaniu
praw wszystkich Ludzi i Przyrody mogą zapobiec zgubnym skutkom działalności człowieka,

Wierząc, że dzięki dążeniu do Harmonii ze Światem, dzięki własnemu nieustannemu
rozwojowi duchowemu, który następuje szczególnie poprzez uczestnictwo w kulturze,
tworzenie sztuki, rozwijanie własnych talentów, kontakt z Przyrodą, zdobywanie wiedzy,
wspieranie i upowszechnianie nauki, jednoczesną troskę o siebie, innych i otoczenie,
tworzenie dobrych i sprawiedliwych warunków życia i pracy, a także wierząc w to, że dzięki
szacunkowi dla dziedzictwa ludzkości i głębokiemu poznawaniu przeszłości i teraźniejszości,
możemy tworzyć lepszą przyszłość,

Mając świadomość korzeni naszej wiary w udokumentowanych od przeszło 10 000 lat
najstarszych wierzeniach świata, uznających Słońce za Boga Słońce, przedstawiciela
wszystkich form natury,

Mając głęboki szacunek dla innych wierzeń, wyznań i religii, jako wielu różnych dróg
prowadzących do osiągnięcia harmonii, pokoju i jedności ze Światem i Absolutem,
jakkolwiek rozumianym,

W celu kontynuacji i rozwijania tych najstarszych wierzeń w oparciu o osiągnięcia
współczesnej wiedzy i nauki,

Powstał Kościół Ludzie Słońca