Podstawowa jednostka organizacyjna w Kościele Ludzi Słońca to Polis. Jest tworzona z inicjatywy Rady Światłych lub na wniosek trzech osób Duchownych. Zasady działania Polis określa artykuł 19 statutu Kościoła.

Nazwa Polis pochodzi z języka greckiego, symbolizuje wspólnotę jaką były państwa – miasta, oraz jak się organizowały społeczności.

Istniejące Polis to: