Święto Zimowego Przesilenia to początek nie tylko nowego roku słonecznego – zwycięstwo światła nad ciemnością symbolizuje moment, w którym zaczyna przybywać najkrótszego (jak dotąd) dnia w roku, a najdłuższej nocy ubywać. Przynosząc ludziom nadzieję, napawając radością i optymizmem, Bóg Słońce znów zaczyna odzyskiwać panowanie nad Światem. Stary cykl się zamyka – odchodzi stary rok, a nowy się rozpoczyna. Rytuał przyzywania Nowego Słońca: symbolicznie spędzamy ten dzień w możliwie wysoko położonym terenie. Celebrujemy bliskość Słońca do Ziemi i rozpoczęcie cyklu coraz dłuższych dni.

Przystrajanie domu zielonymi gałęziami – aby wnieść energię Słońca, zmagazynowaną w zieleni i „zaprosić” budzące się Słońce do naszych domów. Zapalanie świeczek w oknie, ognia w kominku, jako symbolu Słońca (z intencją przyzywania Słońca) i jego nadchodzącego zwycięstwa nad ciemnościami; od momentu zimowego przesilenia codziennie Słońce świeci coraz dużej. Podczas celebrowania wszystkich wyżej wymienionych Świąt następuje również wyświęcanie duchownych Kościoła Ludzi Słońca.

Komentarze są wyłączone.