Człowiek nie jest od Świata oddzielony: wraz z lądami, wodami, roślinami i zwierzętami jest cząstką Świata i cząstką Słońca na Ziemi. Jako jedyny jest tego faktu świadom. Stąd wynika jego ogromna odpowiedzialność za przyrodę, Świat i harmonijny rozwój ludzkości.

Słońce jest Bogiem.

Woda jest Naturą, Woda jest niezbędnym elementem życia w Harmonii z Naturą. Woda istnieje dzięki Słońcu. 

Woda jest czymś więcej niż narzędziem w rękach człowieka, Woda jest czymś więcej niż składową skomplikowanego algorytmu. Słuchanie i rozumienie wody jest kluczem do odkrycia wieczności, do zrozumienia początku czasu i początku przestrzeni. 

Pełna bliskość z Bogiem Słońce nie jest możliwa bez szacunku dla wody. Wieczna Harmonia między Wodą, a Słońcem zaczęła się zanim my ludzie pojawiliśmy się na świecie.

My Ludzie Słońca bez Wody nie moglibyśmy istnieć. Szanując Boskość wody na ziemi szanujemy Słońce. Woda jest materialnym przedstawicielem Słońca na ziemi. 

Za pośrednictwem wody Słońce wyznacza nam wskazówki i nakreśla scenariusz życia w Świecie, w Harmonii. Pojęcie tego scenariusza i postępowanie zgodne z nim nie jest możliwe bez prawdziwej, głębokiej, ale i rozumnej wiary. 

W minioną sobotę (4 czerwca) członkowie Kościoła z Polis Poznań i Polis Piła, wraz z rodzinami i przyjaciółmi spotkali się nad rzeką Wełną w miejscowości Ruda gdzie zorganizowano zajęcia i aktywności związane z Wodą. Rozmawiano o jej roli we współczesnym świecie, o prawidłowym wykorzystaniu w gospodarce, o oszczędzaniu. Warsztaty zwieńczono spływem kajakowym do miejscowości Jaracz gdzie wspólnie zwiedzono Muzeum Młynarstwa. Dzień zakończono ogniskiem i biesiadowaniem. Oddano należytą cześć Wodzie i Słońcu. Budowanie bliskości z Naturą trwało do późnych godzin wieczornych.

Komentarze są wyłączone.